Oppstart i 2020


G-TAKK ble startet opp i slutten av 2020. Firmaet drives av:


Geir Tønnessen

Thorbjørn Tønnessen

Asle Tønnessen

Kjetil Tønnessen

Karoline Tønnessen


Per dags dato er Geir, Kjetil og Karoline fulltidsansatte, og Asle vil fra januar 2022 ha en deltidsstilling som IT-ansvarlig og delvis vikar i forbindelse med Karoline sin mammapermisjon.
Thorbjørn hjelper til med regnskap og personal på fritiden.

GEIR

ARKITEKT OG INGENIØR HUSBYGGETEKNIKK

Ingeniør med hovedfagområde husbyggeteknikk og bygningsfysikk. Fulltidsansatt i G-TAKK fra 01.01.2021.


Lang allsidig praksis innen bygge- og anleggsvirksomhet, spesielt innen boligbygging, prosjektering, tegning og kalkulasjon.

Sterke sider er evne til å kombinere arkitektonisk uttrykk med praktisk byggeteknikk slik at boligene blir tiltalende, gjennomtenkte og med praktiske løsninger som er enkle å bygge – og derav gunstig byggekostnad.

God brannteknisk forståelse, utdanning i brannvesenet, samt flere kurs i brannteknisk prosjektering og byggesaksbehandling.

SOLID BAKGRUNN INNEN BYGG OG ANLEGG


Geir har vokst opp med en far som drev byggmesterfirma, og har selv jobbet som tømrer da han var ung. Han tok senere ingeniørutdannelse og jobbet som tegneleder for Hellvik Hus. I 1988 flyttet han hjem til Borhaug og drev i 16 år som selvstendig næringsdrivende med Geir’s Tegnestudio, Ingeniør Husbyggeteknikk. Deretter ble det 4 år i Farsund kommune som enhetsleder for teknisk drift, før 11 år på proffavdelingen på Montér i Lyngdal. Fra 2019 kalkulatør hos Br.Thorkildsen - og fra 01.01.2021: G-TAKK AS.


Geir driver firmaet sammen med sine fire barn som alle har kompetanse innen ulike fagfelt, noe som gjør
G-TAKK til et allsidig firma. Thorbjørn jobber i anleggsbransjen som prosjekt/anleggsleder, Asle jobber Offshore og har svært god teknisk kompetanse, Kjetil i byggebransjen som prosjekt/byggeleder og Karoline har ingeniørutdanning innen energiteknikk og kompetanse på diverse krav og løsninger til dagens nye bygg.

PROSJEKTLEDER OG INGENIØR

Utdannet byggingeniør med 11 års erfaring i byggebransjen. Ansatt i G-TAKK fra 01.11.21.


Kjetil kommer til oss fra BRG der han har jobbet som prosjektleder i et par år. Han har tidligere jobbet 5 år som ingeniør og prosjektleder for Hansen Bygg, og nærmere fire år på Montér der han holdt på med kalkulasjon og proffsalg.


Hos oss i G-TAKK vil Kjetil ta rollen som daglig leder, i tillegg til å utføre ingeniørtjenester og lede byggeprosjekter. Han har allerede flere oppdrag han vil lede i løpet av vinteren, og vi er veldig glade for å kunne tilby hans tjenester både til private og til større foretak/entreprenører. 

ARKITEKT OG INGENIØR


Et av våre fortrinn er at vi kombinerer kompetansen fra arkitekt og ingeniør. Det sikrer at tegningene våre blir fullt gjennomførbare og innehar gode byggetekniske løsninger som fungerer i praksis. 


Gjennom vårt tegneprogram har vi også muligheten til å la andre fagpersoner legge inn sitt fag direkte i arbeidstegningene. Dette sikrer ett gjennomtenkt design og effektivt arbeid.

INGENIØR ENERGITEKNIKK

Ingeniør med utdanning innen fornybar energi, retning energiteknikk. Fulltidsansatt i G-TAKK fra 01.08.21.


Relevant kompetanse innen energi og inneklima i bygg, samt bygningsfysikk og fornybare energiløsninger. Fra tidligere jobberfaring har hun også god kunnskap om dagens byggemåte, materialvalg og tekniske krav.


Fra og med 15.12.21 er Karoline i mammaperm, og da er det Kjetil og Asle som stepper inn med søknadsarbeid og eventuelt energirådgivning. De kan hjelpe deg med å kartlegge aktuelle energitiltak for din bolig, samt se på muligheten for å få Enova-støtte.


Les mer om energitiltak og støtte fra Enova her.